Habitats en biotopen

Onder het thema Habitats en biotopen vallen de volgende datasets.

Habitatrichtlijn Verspreiding van kwetsbare habitattypen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgewezen

Habitattypenkaarten van de Natura2000 gebieden

Provincies
Extra dataproviders: 
Rijkswaterstaat, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf, Vastgoedbeheer
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Mossel- en oesterhabitats

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Habitatrichtlijn verspreidingsgebied van habitattypen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Habitatrichtlijn verspreiding van habitattypen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt