Hydrografie

Onder het thema Hydrografie vallen de volgende datasets.

TOP10NL uit Basisregistratie Topografie (BRT)

Kadaster
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Pagina's