Menselijke gezondheid en veiligheid

Onder het thema Menselijke gezondheid en veiligheid vallen de volgende datasets.

Geluidcontouren provinciale wegen (Lnight)

Provincies
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Geluidcontouren provinciale wegen (Lden)

Provincies
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Meetgegevens monitoring stations (Nitraatrichtlijn) ondiepe filters

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Geluidbelastingkaart in agglomeraties (Lnight)

Gemeenten
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgewezen

Geluidbelastingkaart in agglomeraties (Lden)

Gemeenten
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgewezen

Pagina's