Milieubewakingsvoorzieningen

Onder het thema Milieubewakingsvoorzieningen vallen de volgende datasets.

BRO – Grondwaterstandonderzoek (GLD)

TNO Geologische Dienst Nederland
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

BRO – Grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR)

TNO Geologische Dienst Nederland
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

BRO - Grondwatermonitoringnet (GMN)

TNO Geologische Dienst Nederland
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Monitoring stations (Nitraatrichtlijn) ondiepe filters

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Modelgebied (Richtlijn Luchtkwaliteit)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Monitoring stations (Nitraatrichtlijn) diepe filters

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Seismologische meetstations

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

KRW Monitoring meetnet oppervlaktewater {KRW-portaal}

Waterschappen
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Pagina's