Milieubewakingsvoorzieningen

Onder het thema Milieubewakingsvoorzieningen vallen de volgende datasets.

{DINO} voor meetnetten voor bodem

TNO Geologische Dienst Nederland
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

KRM Monitoringlocaties (Kaderrichtlijn Mariene Strategie)

Rijkswaterstaat
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Meetnetten voor geluid

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

Meetnetten voor lucht - Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Pagina's