Milieubewakingsvoorzieningen

Onder het thema Milieubewakingsvoorzieningen vallen de volgende datasets.

Meetnet voor Zwemwaterkwaliteit {Zwemwaterregister}

Provincies
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Meetnet voor geluid langs provinciale wegen

Provincies
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

Meteorologische meetstations

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Pagina's