Nutsdiensten en overheidsdiensten

Onder het thema Nutsdiensten en overheidsdiensten vallen de volgende datasets.

Kwikopslag (Kwikverordening)

Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgewezen

Nuts-netwerken

WION-partijen
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Nuts-netwerken - RWZI's (milieumanagementfaciliteit)

Waterschappen
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Nuts-netwerken - Mantelbuis

Waterschappen
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Nuts-netwerken - Mangat

Waterschappen
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Nuts-netwerken - Elektriciteitskabel

Waterschappen
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Nuts-netwerken - Afvalwaterleiding

Waterschappen
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Pagina's