Spreiding van soorten

Onder het thema Spreiding van soorten vallen de volgende datasets.

Habitatrichtlijn verspreiding van kwetsbare soorten

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
In behandeling

Vogelrichtlijn Verspreidingsgebied van kwetsbare soorten

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgewezen

Vogelrichtlijn Verspreiding van kwetsbare soorten

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgewezen

Spreiding van Invasieve Exoten (Verordening invasieve uitheemse soorten)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Verspreidingsgebied beschermde VHR flora- en fauna soorten

Rijkswaterstaat
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

Vogelrichtlijn verspreiding van soorten

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Vogelrichtlijn verspreidingsgebied van soorten

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Pagina's