Kwaliteitscontrole

Overzichten van fouten in metadata registratie

Geoportal harvesting resultaten

Het overzicht toont waar nog problemen zijn met het downloadbaar of viewbaar beschikbaar maken van de dataset. Voor INSPIRE datasets die niet voorkomen op deze lijst zijn er twee mogelijkheden:

  1. De dataset komt voor in het INSPIRE Geoportal of de dataset komt niet voor in het INSPIRE Geoportal.
  2. Als de dataset voorkomt, voldoet deze om te kunnen downloaden en te viewen.

Als de dataset niet voorkomt, is de dataset niet conform INSPIRE gepubliceerd, de metadata is niet beschikbaar in het NGR met categorie INSPIRE. Zie Metadata in het Aanmerkingsregister die ontbreekt (onder INSPIRE) in het Nationaal Georegister

Hieronder staan de resultaten van Geoportal harvesting door Europa.

Pagina's