Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Habitatrichtlijn verspreiding van kwetsbare soorten

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
In behandeling

Referentielaag landbouwpercelen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

BRO - Geomorfologische kaart (GMM)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

BRO - Model Grondwaterspiegeldiepte (WDM)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

BRO - Bodemkaart (SGM)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Basisregistratie Gewaspercelen (BRP)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Register vergunninghoudende aquacultuurproductiebedrijven die vis houden

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgewezen

Habitatrichtlijn Verspreiding van kwetsbare habitattypen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgewezen

Landbouwgronden die slib gebruiken (Richtlijn zuiveringsslib)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgewezen

Landbouwfaciliteiten die slib ontvangen (Richtlijn zuiveringsslib)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgewezen

Pagina's