Potentieel biogas totaal per gemeente - Potentiekaart Reststromen uit {Duurzaam warmte-energie potentieel, WarmteAtlas}

Titel dataset: 
Potentieel biogas totaal per gemeente - Potentiekaart Reststromen uit {Duurzaam warmte-energie potentieel, WarmteAtlas}
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
24eb504e-f5f3-4ecf-b760-cc5630e82a57
Toelichting dataprovider status implementatie as-is: 
Deze is afgemerkt maar nog niet verwerkt in aanmerkingsregister
Annex: 
INSPIRE thema: 
Prioritaire dataset: 
nee
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt
Datum besluit: 
29 juli 2018
Status aanmelding: 
Afgerond
Datum besluit wijziging: 
13 augustus 2018