Productie/industrie-inrichtingen (o.b.v. SBI-codes) uit {Risico Register Gevaarlijke stoffen (RRGS)}

fileidentifier NGR: 
8e986f37-74d7-4b6c-8026-87c960456423
Dataprovider Aanmerkingsregister: 
Provincies
Aangemerkt: 
Ja
Node ID Aanmerkingsregister: 
2505
UUID in Aanmerkingsregister: 
as-is wel in AR, niet (onder INSPIRE) in NGR
dataprovider_list: