Provincies

Provincies

Geluidcontouren provinciale wegen (Lnight)

Provincies
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Geluidcontouren provinciale wegen (Lden)

Provincies
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Overstromingsrisicokaarten (Richtlijn Overstromingsrisico)

Provincies
Extra dataproviders: 
Rijkswaterstaat, Waterschappen
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Overstromingsgevaarkaarten (Richtlijn Overstromingsrisico)

Provincies
Extra dataproviders: 
Rijkswaterstaat, Waterschappen
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Potentieel toekomstige overstromingen (Richtlijn Overstromingsrisico)

Provincies
Extra dataproviders: 
Rijkswaterstaat, Waterschappen
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

KRW grondwaterlichamen (Kaderrichtlijn Water)

Provincies
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

ROR Historische overstromingen (Richtlijn Overstromingsrisico)

Provincies
Extra dataproviders: 
Rijkswaterstaat, Waterschappen
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Gebieden met potentieel significant overstromingsrisico (Richtlijn Overstromingsrisico)

Provincies
Extra dataproviders: 
Rijkswaterstaat, Waterschappen
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

NB-wetgebieden buiten Natura 2000

Provincies
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Bestand Veehouderij Bedrijven (WEB-BVB) - Bedrijven

Provincies
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Pagina's