In behandeling

Voor de volgende datasets is de aanvraag om de dataset aan te merken voor INSPIRE in behandeling / onderzoek.

Habitatrichtlijn verspreiding van kwetsbare soorten

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
In behandeling