Zwemwater (provinciaal en Rijkswateren) uit {Zwemwaterregister}

fileidentifier NGR: 
c829abeb-bfac-4224-8332-e7a9a89e692e
Dataprovider Aanmerkingsregister: 
Provincies
Aangemerkt: 
Ja
Node ID Aanmerkingsregister: 
2509
UUID in Aanmerkingsregister: 
as-is wel in AR, niet (onder INSPIRE) in NGR
dataprovider_list: